საქართველოს სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის ეროვნული ფედერაცია წარმოადგენს ოფიციალურ სპორტულ ორგანიზაციას, რომელიც F.I.P.S.e.d. (Fédération Internationale de la Pêche Sportive en Eau Douce) -ის სრულუფლებიანი წევრია.

საქართველოს სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის ეროვნული ფედერაციის მისიაა:

  • ყველა სათევზაო სპორტული დისციპლინებისთვის შეჯიბრებების ჩატარების წესების შემუშავება და დამტკიცება;
  • ერთიანი მსაჯთა კოლეგიის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა სარეიტინგო შეჯიბრების მხარდაჭერას;
  • ურთიერთობა სახელმწიფო ორგანოებთან – სპორტის სამინისტრო, გარემოსდაცვის სამინისტრო, საერთაშორისო ორგანიზაციები;
  • სოციალური პროექტები – თევზის გამრავლება–გაშვება, სემინარები და ა.შ.

საქართველოს სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის ეროვნული ფედერაციაში გაერთიანებულია 4 ფედერაცია და 3 კლუბი. სულ 128 სპორტსმენი მეთევზე. ესენი არიან:

ფედერაციის მოქმედი პრეზიდენტი: თენგო ბინიაშვილი.

 

Share