სპორტსმენების რეპორტები სხვადასხვა ტურნირებიდან, პერსონალური დღიურები